Materialetyper

Vi har siden 1998 opbygget en egenerfaring for materialer der er anvendelige i sprøjtepudseren.
Derudover har mange af vores kunder meldt tilbage med hvilke mørtelbaretyper de anvender.
Grundlæggende har vi erfaret at sprøjtepudseren kan sprøjte med de fleste puds/mørtelbare materialer.
Kan materialet optrækkes eller kastes på, kan det i udgangspunktet bruges i sprøjtepudseren.
Det anbefales dog altid at afprøve, om det valgte materiale kan anvendes i sprøjten.

Grundlæggende kan vi inddele materiale typerne i 4 kategorier:

TRADITIONELLE KALKBASEREDE PUDSTYPER (hydratkalk, kulekalk, jurakalk) :
Kalkmørtler blandet fra bunker (kalk og sand)
Alm. kalkmørtler fra sække eller silo
Fiberforstærkede kalkmørtler fra sække eller silo

TRADITIONELLE CEMENTBASEREDE PUDSTYPER :
Cement/kalkmørtler blandet fra bunker også kaldet bastardmørtel bestående af cement, kalk og sand.
Cement/kalkmørtler fra sække eller silo
Alm. beton af sand og cement til tyndt sokkelpuds
Alm. beton af sand og cement til reparation og dekoration

AVANCEREDE CEMENTBASEREDE PUDSTYPER :
Fiberforstærket betonmørtel
Nanobaseret betonmørtler
Reparationsmørtler
Sprøjtebeton
Dekorationsbeton
Ultrastærke betonmørtler
Vandsikringsmørtler

LOW TECH PUDSTYPER :
Lerpuds blandet fra bunker
Lerpuds blandet fra sække
Lerpuds med naturfibre (hørskærver, papir, snittet halm etc.)