I Sydeuropa bruges sprøjten primært til almindelig facadepuds. Byggetraditioner og materialer er
anderledes end i Nordeuropa, men en ting er fælles: Sprøjten er meget effektiv til opsprøjtning af
mørtelbare produkter. Kan det trækkes eller kastes op kan de i udgangspunktet anvendes i sprøjtepudseren.
I Danmark bruger vi og vores kunder sprøjtepudseren til mange forskellige arbejdsopgaver.
Jens Munk der er indehaver af sproejtepudser.dk har egen erfaring med anvendelse af sprøjtepudseren til
skulpturelle og vedligeholdelsesmæssige formål.
Vi vil her på denne ERFA side løbende opdatere de arbejdsområder hvor vi og vores kunder anvender
sprøjtepudseren. Se også på inspirationssiden.

Erfaringsområderne er opdelt i 6 kategorier.

BYGGERI :
Pudsning af betonelementer
Pudsning af sokkelsten
Pudsning af lecamuret byggeri
Pudsning af murstens byggeri
 Støttemure
Simpel terrænsikring
Armeret råfundering
Armeret råvægge
Pudsning af bindingsværkshuse
Lerpudsede halmhuse

INDUSTRI :
Maskinreparationer/forstærkninger med
ultrastærke betonmørtler
Forstærkninger på kraftvarmeværker
ultrastærke betonmørtler
Overfladecoating af gylle og vandtanke

VEDLIGEHOLDELSE :
Grov og fin reparationer af landejendomme
Reparation af pudsede lofter
Reparation af kældervægge
Reparation af sokler
Understøbning af sokkel /opsprøjtet
Kirkerenovering, pudsning af loftsvælvinger
Reparation af puds på bindingsværk
Pudset look på gibsvægge

HAVEANLÆG :
Læhegn og støttemure
Udekøkkener
Overfladepuds på havepejse
Beplantningsanlæg
Højbede
Vandfald og vandmiljø
Kunstige sten og klipper
Legeanlæg
Jordhuler (beton)
Tunneler (beton)
Balance elementer
Klatrevægge

DEKORATIONER OG SKULPTURER :
I parker
Udsmykningsopgaver
Museums udstillinger
Kunstige klipper og sten
Zoologiske haver
Størrere akvariedekorationer